Η νέα ιστοσελίδα της ΕΕΑEΝ

Η νέα ιστοσελίδα της ΕΕΑEΝ

Καλώς ήρθατε στην νέα ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Αγγειακών Εγκεφαλικών Νόσων.

Υποβολή Περιλήψεων - 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειακών Εγκεφαλικών Νόσων

Υποβολή Περιλήψεων - 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειακών Εγκεφαλικών Νόσων

Η ηλεκτρονική υποβολή των εργασιών για το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειακών Εγκεφαλικών Νόσων έχει ανοίξει..