Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βαδικόλιας, Καθηγητής Νευρολογίας ΔΠΘ

Αντιπρόεδρος

Jobst Rudolf, Διεθυντής ΕΣΥ, Θεσσαλονίκη

Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Τσιβγούλης, Καθηγητής Νευρολογίας ΕΚΠΑ

Ταμίας

Θεόδωρος Καραπαναγιωτίδης, Επ. Καθηγητής Νευρολογίας ΑΠΘ

Μέλη

Σωτήριος Γιαννόπουλος, Καθηγητής Νευρολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Παναγιώτης Μήτσιας, Καθηγητής Νευρολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης
Mιχάλης Μαντατζής, Επ. Καθηγητής Νευροακτινολογίας ΔΠΘ

Εξελεγκτική Επιτροπή

Κωνσταντίνος Κουμάκης, Νευρολόγος, Αθήνα, Δρ Πανεπιστημίου Βρυξελλών
Ιωάννης Ελλούλ, Καθηγητής Νευρολογίας Πανεπιστημίου Πατρών
Χρήστος Σαββόπουλος, Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ

Επίτιμος Πρόεδρος

Νικόλαος Αρτέμης, Ομ. Καθηγητής Νευρολογίας ΑΠΘ

Διατελέσαντες Πρόεδροι

Γεώργιος Φόρογλου, Νευροχειρουργός, Ομ Καθηγητής ΑΠΘ
Δημήτριος Κισκίνης, Αγγειοχειρουργός, Ομ Καθηγητής ΑΠΘ
Δημήτρης Καρακώστας, Ομ Καθηγητής Νευρολογίας ΑΠΘ