Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος

Παναγιώτης Μήτσιας, Καθηγητής Νευρολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης

Αντιπρόεδρος

Κωνσταντίνος Βαδικόλιας, Καθηγητής Νευρολογίας ΔΠΘ

Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Τσιβγούλης, Καθηγητής Νευρολογίας ΕΚΠΑ

Ταμίας

Θεόδωρος Καραπαναγιωτίδης, Αν. Καθηγητής Νευρολογίας ΑΠΘ

Μέλη

Σωτήριος Γιαννόπουλος, Καθηγητής Νευρολογίας - Νευροψυχολογίας ΕΚΠΑ
Mιχάλης Μαντατζής, Επ. Καθηγητής Νευροακτινολογίας ΑΠΘ
Jobst Rudolf, Διευθυντής ΕΣΥ, Θεσσαλονίκη

Εξελεγκτική Επιτροπή

Κωνσταντίνος Κουμάκης, Νευρολόγος-Ψυχίατρος, Αθήνα, Δρ Πανεπιστημίου Βρυξελλών
Ιωάννης Ελλούλ, Καθηγητής Νευρολογίας Πανεπιστημίου Πατρών
Χρήστος Σαββόπουλος, Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ

Επίτιμος Πρόεδρος

Νικόλαος Αρτέμης, Ομ. Καθηγητής Νευρολογίας ΑΠΘ

Διατελέσαντες Πρόεδροι

Γεώργιος Φόρογλου, Νευροχειρουργός, Ομ. Καθηγητής ΑΠΘ
Δημήτριος Κισκίνης, Αγγειοχειρουργός, Ομ. Καθηγητής ΑΠΘ
Δημήτρης Καρακώστας, Ομ. Καθηγητής Νευρολογίας ΑΠΘ