Συστάσεις για ιατρούς, ασθενείς, φροντιστές σε σχεση με την επιδημία COVID-19

Συστάσεις για ιατρούς, ασθενείς, φροντιστές σε σχεση με την επιδημία COVID-19

Συστάσεις για ιατρούς/ασθενείς/φροντιστές ατόμων που έχουν υποστεί Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο (ΑΕΕ) σε σχεση με την επιδημία λόγω κορωνοϊού.

Ενημερωτκό Δελτίο Ιουνίου 2016

Ενημερωτκό Δελτίο Ιουνίου 2016

Ενημερωτικό Δελτίο Της Ελληνικής Εταιρείας Αγγειακών Εγκεφαλικών Νόσων
Ιούνιος 2016