Η Εταιρεία

Ελληνική Εταιρεία Αγγειακών Εγκεφαλικών Νόσων

H EEAEN αποτελεί επιστημονικό σωματείο που ιδρύθηκε το 1995. Αποτέλεσε από την ίδρυσή της πλήρες Εθνικό μέλος της International Stroke Society (ΙSS – Διεθνής Εταιρεία για τα Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια) η οποία στη συνέχεια εξελίχθηκε στην World Stroke Organization (WSO –Παγκόσμια Οργάνωση για τα Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια). Αποτελεί επίσης μέλος της European Stroke Organization (Ευρωπαϊκή Εταιρεία για τα ΑΕΕ)

Από την ίδρυσή της περιλαμβάνει τακτικά μέλη – ιατρούς όλων των ειδικοτήτων που ασχολούνται με τα εγκεφαλικά επεισόδια με άριστη συνεργασία μεταξύ τους. Αποτελεί τον φορέα διοργάνωσης του Πανελληνίου Συνεδρίου Αγγειακών Εγκεφαλικών Νόσων (National Stroke Conference) από το 1999 έως σήμερα. Παράλληλα έχει σημαντικό έργο στην ενημέρωση κοινού με περιοδικές εκδόσεις, ενημερωτικά φυλλάδια, συμμετοχή στην παγκόσμια εκστρατεία ενημέρωσης (world stroke day) και συμμετοχή στην δημιουργία σποτ σε συνεργασία με φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Έχει την επιστημονική επιμέλεια σε ειδικά τεύχη του περιοδικού Νευρολογία της Ελληνικής Νευρολογικής Εταιρείας (έντυπη και ηλεκτρονική κυκλοφορία – open access journal) με θεματολογία που αφορά τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια και τις αγγειακές βλάβες γενικότερα. Συμμετέχει σε εκπαιδευτικές δράσεις ενώ παράλληλα έχει δώσει την αιγίδα σε ενημερωτικές δράσεις και στο βραβευμένο από διεθνή φορέα πρόγραμμα NEDAFISP για την πρόληψη των αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων στην Ελλάδα.

Στην Ελλάδα πρόσφατα σταθμισμένα επιδημιολογικά δεδομένα (Stroke 2018) δείχνουν μία από τις υψηλότερες επιπτώσεις για τα ΑΕΕ στην Ευρώπη. Η ΕΕΑΕΝ συμμετέχει στο σχέδιο δράσης στην Ελλάδα καταθέτοντας αρμοδίως προτάσεις για τους βασικούς άξονες του προγράμματος σε συνεργασία με την Ελληνική Νευρολογική Εταιρεία και άλλους φορείς - δημοσίευση και στο «Νευρολογία» 2019).