Νευρολογία, 28:1-2019, 6-27

Νευρολογία, 28:1-2019, 6-27

Ανίχνευση κολπικής μαρμαρυγής σε ασθενή με κρυπτογενές ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο

Νευρολογία, 28:1-2019, 28-57

Νευρολογία, 28:1-2019, 28-57

Αντιμετώπιση της σπαστικότητας των άνω και κάτω άκρων μετά από ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο