Οδηγός για τα ΑΕΕ

Οδηγός για τα ΑΕΕ

Στην λίστα που ακολουθεί μπορείτε να βρείτε μερικές από τις λέξεις που χρησιμοποιούνται στις συζητήσεις γύρω από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο. Γίνεται προσπάθεια για την κατά το δυνατό πιο απλή επεξήγησή τους.