Επιστημονική θεματική εκδήλωση Ελληνικής εταιρείας Αγγειακών εγκεφαλικών Νόσων – Πόσο Καλά Γνωρίζουμε

4 Νοεμβρίου 2017
Ξενοδοχείο Mediterranean Palace Hotel, Θεσσαλονίκη