Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο της Ελληνικής Εταιρείας Αγγειακών Εγκεφαλικών Νόσων: Σύγχρονη θεραπευτική και αντιμετώπιση των αγγειακών παθήσεων του εγκεφάλου

Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο της Ελληνικής Εταιρείας Αγγειακών Εγκεφαλικών Νόσων: Σύγχρονη θεραπευτική και αντιμετώπιση των αγγειακών παθήσεων του εγκεφάλου

1-3 Νοεμβρίου 2019
Electra Palace Athens, Αθήνα

Το Σεμινάριο διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Αγγειακών Εγκεφαλικών Νόσων (ΕΕΑΕΝ), εθνικό μέλος αρχικά της International Stroke Society (ISS) και της εξέλιξής της στη συνέχεια σε World Stroke Organization (WSO) και επίσης εθνικό μέλος της European Stroke Organization (ESO).