Νευρολογία, 28:1-2019, 28-57

Νευρολογία, 28:1-2019, 28-57

Αντιμετώπιση της σπαστικότητας των άνω και κάτω άκρων μετά από ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο

 

 

Νευρολογία, 28:1-2019, 28-57